Om Napachamber.org

Bloggens formål

Bloggen skal være en pålitelig kilde til uavhengig informasjon om bankenes tilbud. Vi vil fokusere på forskjellige typer forbrukslån uten sikkerhet, det vil si vanlige nedbetalingslån til forbruk, lån til refinansiering, ulike typer brukskreditter og fleksible lån, og såkalte smålån og mikrolån.

Om artiklene

Det vil bli en god del artikler som dreier seg om de rent praktiske hensynene når det gjelder det å låne i en bank. Eksempler på dette er hvilke krav bankene stiller for at lånet skal kunne innvilges, hvordan rentebetingelser blir fastsatt, hvilke andre kostnader du må være klar over, og hva kravene er når det gjelder tilbakebetaling av lånet. Herunder er det naturlig at vi ser på alle retningslinjer fra myndighetene, og tiltak som for eksempel det nylig opprettede gjeldsregisteret.

Om skribentene

Vi skriver det meste av innholdet selv. Vårt totale erfaringsgrunnlag mener vi er mer enn godt nok. Det inkluderer erfaring fra bank og forsikring, økonomiutdannelse, og erfaring som bankkunder og låntakere. Det vil også være naturlig å bruke gjesteskribenter, spesielt i spørsmål som krever spesifikke kunnskaper som vi selv ikke innehar.